Bijtjesklas

Welkom in de Bijtjesklas

Naar school – onze eerste dagen

Thema Verkeer

Politiebezoek

Thema Kermis – Feest

Thema Herfst

Thema Familie

Thema Sinterklaas

KLEUREN

Verjaardag Caithlyn, Hasti en Jerome
+
Thema dokter

Verjaardag Elyse en Louise

Spelen in de turnzaal

CARNAVAL