Ouderraad

De Ouderraad wordt gedragen door de bestuursleden. Deze bestuursleden vergaderen maandelijks – waarop trouwens alle ouders aanwezig kunnen zijn – en dragen mee zorg voor de communicatie tussen ouders, directie en leerkrachten.

Daarnaast assisteren we of organiseren we zelf enkele schoolse- en buitenschoolse activiteiten. De opbrengst van deze activiteiten komt steeds ten goede van de kinderen en de werking van de school.

Om dit alles te kunnen realiseren, kunnen we uw hulp wel degelijk gebruiken!

Leden

Alle ouders samen vormen de ouderraad. Het bestuur bestaat uit :

Evy De Gieter – voorzitter

Dorien Peeters – vice-voorzitter

Evy Colman – penningmeester

Tommy Geldof – schoolraad

beurtrol leden – secretaris

Vergaderingen

 Maandelijks komt het bestuur van de ouderraad bijeen. Deze vergaderingen staan open voor alle ouders.

De vergaderingen worden maandelijks afgesproken en worden aangekondigd via de schoolnieuwsbrief.

2022-2023: 12/09/2022 – 25/10/2022 – 5/12/2022 – 17/1/2023 – 27/2/2023 – 18/4/2023 – 23/5/2023 om 20.15u

ouderraad-zoekt…